top of page
Search

WHAAAT och sorry

Som vi vet spelar det inte bara en roll vilka ord vi säger, utan också hur vi uttalar dem. Ett snabbt, lågt va betyder något helt annat än ett starkt, långt och stigande VAA. I det förra fallet handlar det kanske om att jag inte hörde något och ber min samtalspartner upprepa det. I det senare fallet är det troligen så att jag hörde vad min samtalspartner sade men vill signalera stor förvåning över någon detalj av hennes berättelse.


Också när det gäller pragmatiska partiklar som är lånade från engelskan spelar uttalet en roll. Jag fokuserar här speciellt på prosodin, dvs. sådant som ton, ljudstyrka och längd. I en pilotundersökning har vi studerat sorry och what i finlandssvenska och isländska samtal. Det verkar som att dessa ord uttalsmässigt befinner i varsin ände av ett kontinuum. Detta gäller båda språken.


Ordet sorry smygs ofta in i talet. Det uttalas snabbt, lågt och inte så starkt. På finlandssvenska är det vanligt att säga sorry men… i en fras. Ordet what framträder däremot i många fall tydligt i talet. Det är starkt och långt. I finlandssvenskan är tonen ofta stigande, medan den är jämn i isländskan. Denna skillnad beror antagligen på skillnader mellan dessa två språk. Till exempel är ha ’va’ fallande i isländska, medan va som sagt kan vara stigande på finlandssvenska.


De olika sätten att uttala sorry och what hänger naturligtvis ihop med deras skilda funktioner i talet. Medan sorry används för att be om ursäkt för ett mindre fel, används what för att signalera att talaren är mycket förvånad. Det finns alltså vanligen en känslomässig laddning i what som saknas i sorry.


Sedan är det en annan fråga om det finns what som låter olika och har skilda betydelser, och om det finns olika typer av sorry.Källor


Om olika betydelser hos va och hur de hänger samman med uttalet kan man läsa om i följande artikel:


Huhtamäki, Martina. 2015: The interactional function of prosody in repair initiation. Pitch height and timing of va ‘what’ in Helsinki Swedish. Journal of Pragmatics 90, 48–66. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2015.10.006


Tillsammans med Helga Hilmisdóttir har jag undersökt what och sorry i finlandssvenska och isländska och kommer att hålla en presentation på konferensen Sociolinguistics symposium sommaren 2021 med titeln:


What and sorry in Finland Swedish and Icelandic – a comparative study.
Illustration: Martina Huhtamäki

121 views0 comments

Recent Posts

See All

What!? Meh!

In a previous blog post, I talked about what interjections my kids use when they are surprised. Mainly, they use “meh” and “what”, a Swedish conjunction and an English question word. In the process of

Vasserra!

Yesterday, it occurred to me that my kids don’t say “vasserra” when they are surprised. I was browsing through the Instagram posts of the Swedish Academy Dictionary, the amazing lexicographic enterpri

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page